15 juni 2007 Het opleverfeest van de Buitenkans!

Het was een mooi feest, deze afsluiting van de bouwfase. Goed weer, een grote opkomst, een bijzondere tent, een goed symposium, een prachtige toespraak bij het dopen van de boom, een gezellige borrel en ter afsluiting een fijn bewonersfeest. Het gaf een goed gevoel dat al deze mensen de afsluiting van de bouwfase met ons mee wilden beleven.

Het feest bestond uit een aantal onderdelen
Al deze onderdelen (behalve het bewonersfeest) werden door de Alliantie Flevoland en de vereniging de Buitenkans gezamenlijk georganiseerd.

Voor foto's zie het fotoalbum!

Symposium

De dag begon bewolkt en het dreigde te regenen toen de yurt werd opgezet door "Nooit meer haast". Dit bedrijf heeft zich gespecialiseerd in mongoolse tenten. En die tenten vonden wij goed passen bij de vormgeving van onze wijk. Na een anderhalf uur stond de yurt. Ruim op tijd voor de gasten van het sympopsium arriveerden. Het onderwerp van het symposium was "de meerwaarde van collectief particulier opdrachtgeverschap" Dit onderwerp werd ingeleid door de cabaratier Vincent Bijlo. Hij deed dit op een erg relaxte manier waardoor de toon van de middag meteen goed gezet was.

Hierna spraken Harry Nijhuis, voorzitter van de vereniging de Buitenkans. Hij gaf de ervaringen weer van dit project en bracht de sociale meerwaarde van collectief particulier opdrachtgeverschap naar voren. (klik hier voor zijn presentatie) Zijn conclusie; je weet gelukkig van tevoren niet precies waar je aan begint maar het is mooier geworden dan je ooit had durven dromen.Jan de Vletter, directeur van de Alliantie Flevoland sprak vervolgens over de meerwaarde die een woningbouwvereniging kan hebben bij een cpo project. Met name het afdekken van risico's, het voorfinancieren en het inbrengen van deskundigheid waar nodig kan een rol zijn voor een woningbouwvereniging. ( klik hier voor zijn presentatie)

Maarten Vos van de Sev (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) ging in op de economische voordelen en beleid van overheden (klik hier voor zijn presentatie), De bouw van cpo kan een aanzienlijke kostenbesparing opleveren bleek uit onderzoek. En hij deed wat aanbevelingen voor gemeenten hoe zij om cpo kunnen ondersteunen.

Vervolgens was er gelegenheid tot vragen uit de zaal. Er waren wat kritische kanttekeningen of particulier opdrachtgeverschap wel een aantrekkelijke wijk oplevert. Ieder bouwt zijn droomhuis wat vaak een catalogus woning is maar er is geen afstemming binnen een wijk of straat. Marijke Quist van de gemeente Almere gaf hier haar visie op. En hoe kom je aan mensen die samen met jou zo'n wijk willen beginnen? was een andere vraag.

Openingshandeling

Na het symposium vertrokken de gasten lopend met een glas cider in de hand naar de door de Alliantie Flevoland geschonken kweepeerboom. Deze boom werd met een prachtige toespraak en muziekstuk van Chris Posma, onze procesbegeleider, gedoopt. Het was een mooi moment waarin de geschiedenis van het project de revu passeerde in de vorm van een gedicht (klik hier voor het gedicht) De gasten doopten vervolgens ook de boom met wat er van de cider nog restte.
Borrel

Na het napraten bij de boom was er een borrel. Veel genodigden troffen elkaar daar om eens bij te praten. De mensen van Kingma, de aannemer, waren ruim vertegenwoordigd, de notaris, de bankmanager, architecten, mensen van het voorbeeldproject uit Purmerend, mensen van soortgelijke projecten uit Almere en andere delen van Nederland, de makelaar, oud leden en natuurlijk de huidige leden. Het bleef tot lang druk op de borrel.

Bewonersfeest

Er wordt wat drank aangeschaft en ieder maakt een schaal met hapjes en het is gezellig. Het recept voor een buitenkans feest. En een goede gelegenheid voor de nieuwe leden van de laatste tijd om eens rustig bij te praten met degenen die er al wonen.