Gedicht van Chris Posma ter gelegenheid van het dopen van de kweepeer


Inspiratie.............

Herfst 2000 aan het Weerwater een eerste vonk 1
De Circel2 hunkerde naar een holistisch3 huiselijk honk

Gezeten in de circel groeide de gemeenschap
Op consensus werden plannen gesmeed
Tussen hoop en vrees werd doorgezet
Niet alleen als opdrachtgevers, maar als verantwoordelijke mensen
Blijf steeds staan met en voor elkaar en jullie wensen

Deze levensboom Cydonia Oblonga4
Tante Sidonia5 in houtig silhouet
Niet tante Es6 maar tante Ce, zeg maar tante Co2 (tante Seote)

Lief boompje je hebt nu reeds ongeveer 5 kg CO2 gecompenseerd
Over 10 jaar nog eens 50 kg meer en daarna nog wat meer....
Wel 10.000 kilo 7 voedsel verbouwde ik tijdens reizen voor jou,
Cydonia, ik doop je tante Seote.
Nog wel met cider, ook voor jou een Buitenkans
Goed geworteld, blijf in balans!

Chris Posma

15 juni 2007

(1) Crijns, Hogenes, Cornelissen, Baank, Onrust
(2) Alle leden van het eerste uur
(3) Ecologisch, organisch, bewonersinitiatief enzovoort
(4) Latijnse benaming voor kweepeer
(5) Kordaat familielid, soms herkenbaar in de Buitenkans
(6) Multicultureel aspect is toch aanwezig in de buitenkans
(7) 80.000 kms op en neer naar Almere