Droom

Het projekt begon als een "droom" van een klein groepje enthousiaste mensen. In 2000 is een professionele projectbegeleider in de hand genomen in de persoon van Chris Posma. Hij had reeds een aantal ecologische bouwprojecten gerealiseerd, waaronder de Goedemeent in Purmerend.

Vereniging

In oktober 2001 is de vereniging "De Buitenkans" opgericht voor de toekomstige bewoners van het bouwproject met de gelijknamige naam "De Buitenkans". De keuze viel op een aantal architecten met veel kennis van ecologisch bouwen: Renz Pijnenborgh van buro Archi Service, Peter van der Cammen van ORTA Nova Architectuur, en Frans van der Werf / Jaap van der Laan.

Als eerste zijn ontwerpschetsen voor de locatie gerealiseerd.klik voor een grotere versie

De vereniging begon als een vereniging van particuliere opdrachtgevers. Elk lid gaf aan de architect en later aan de aannemer de opdracht om hun huis te ontwerpen en te bouwen. De vereniging werkte overkoepelend en zorgde voor de contacten met de gemeente, huurde de projectbegeleider in en onderhandelde namens de leden met de aannemer. Verder werd er een energie concept voor de wijk uitgewerkt.

Voor de uitwerking van definitieve ontwerpen en bestekken kozen we voor een bouwteam van architecten en de aannemer. Deze aanpak bood de beste kansen voor kostenbeheersing en efficientie tijdens de bouw. Als aannemer voor het project werd gekozen voor Kingma uit Lelystad.

Enkele bouwvakkers van Kingma aan het werk (7 september 2006).

Begin 2005 werd de Alliantie Flevoland (voorheen Groene Stad Almere) bij het project betrokken. Er was nog een ruime voorraad woningen te koop op dat ogenblik. Doordat de Alliantie het verkooprisico van de onverkochte woningen overnam kon de bouw beginnen!

Ledenvergadering

Eens per maand met uitzondering van de vakanties houdt de vereniging een ledenvergadering. Onderwerpen die bijvoorbeeld aan bod komen zijn het groenplan, wat doen we met speelmogelijkheden voor de kinderen en hoe gaan we het beheer van het buurthuis vormgeven. Ook wordt regelmatig verslag gegaan door het bestuur en de werkgroepen. In de vereniging zijn verschillende werkgroepen actief zoals de werkgroep buurtleven (sociaal), buurthuis, groen. De vereniging is omgevormd van een vereniging van opdrachtgevers naar een vereniging van eigenaren die het mandelig gebied beheert en het buurthuis beheert. De opkomst tijdens de vergaderingen is hoog, wat ook de betrokkenheid van de leden goed weergeeft.