De wijk

Buiten spelen

De autovrije groene wijk geeft ruimte aan buitenspelende kinderen. Dit artikel over 'scharrelkinderen' (Word bestand) past uitstekend bij de visie van veel buitenkans leden.

Groenplan

De werkgroep groen en water van vereniging de Buitenkans heeft voor onze wijk een groenplan gemaakt. Dit zal in overleg met de gemeente worden uitgevoerd. Klik hier voor het beplantingsplan (word document) en hier voor de bijbehorende tekening (jpg, 260 KB) (Opmerking: de gebruikte tekening is verouderd- de ingekleurde woningen aan de linkerkant komen niet allemaal meer overeen met de huidige bouw).

De leden hebben collectief besloten om de wijk een groene aanblik te geven. Er is dus voor gekozen om geen schuttingen te plaatsen tussen de tuinen onderling en tussen de tuinen en de openbare weg maar planten te gebruiken. In de contractstukken is ook opgenomen dat alleen groene erfafscheidingen toegestaan zijn. Tussen de tuinen en de openbare gedeeltes gaan we hagen planten. Gedacht wordt aan een geurige lavendelhaag met daarin vlindertrekkende solitaire struiken verwerkt langs de Ambtenaar Dorknoperlaan tegenover de vijver, en een hogere haag op overige plekken.

Op de ontmoetingsplaats voor het buurthuis staat een walnoot. Ook de overige te planten bomen in de wijk zullen van groter formaat zijn zodat het geheel snel een wat meer volwassen uitstraling heeft.

In de vijver zijn planten bedacht zoals dotterbloem, waterhyacinth, pijlkruid, waterranonkel, waterviolier en zwanenbloem. Rond de vijver komt gras met plaatselijk wilde planten zoals koekoeksbloem en smeerwortel. Dit zijn allemaal inheemse planten die het goed zouden moeten doen op onze poldergrond. Hiertussen komt her en der een knotwilg. Het geheel zal een landschappelijke uitstraling hebben. Het idee is dat mensen vanuit hun huis vrij zicht hebben op de vijver, ook in verband met de veiligheid van jonge kinderen.

Tussen de achtertuinen en de bosrand ligt nog een strook van enkele meters. Dit wordt een struweel van inheemse struiken met doorns zoals hulst, egelantier, meidoorn en sleedoorn, maar ook struiken met eetbare vruchten zoals zoete kers en wilde appel. Binnen dit struweel komt waar nodig nog een graspad te liggen. Het is goed mogelijk om de achtertuin geleidelijk over te laten gaan in struweel en bosrand. Dit geeft een vriendelijk, natuurrijk aanzicht.

Om het project heen ligt dus een bosrand van vooral zwarte els en eikenbomen. Deze zijn ongeveer in 1990 al aangeplant, waardoor er nu al een behoorlijke bosrand staat.

Autovrij

Onze wijk is autovrij. Dat betekent niet dat er geen auto kan komen. Een lichte verhuiswagen en natuurlijk ambulance en dergelijke kunnen de wijk in. Maar er zal geen dagelijks verkeer van auto's zijn. Er zal dus meer ruimte zijn voor voetgangers, spelende kinderen, een spelletje badminton en een gezellig praatje op de weg.

foto: bord bij de ingang van ecologisch project de Goedemeent in Purmerend.

Halfverharding

De paden zullen bestaan uit een klinkergedeelte zodat fietsers, kinderwagens en in de toekomst rollaters goed kunnen rondgaan. Naast dit klinkerpad komt een rand met een verharding van lava. Dit is een halfverharding.

Vijver

Centraal in het project ligt de vijver. Deze zorgt voor meer biodiversiteit en geeft een gevoel van ruimte. Daarnaast is het nodig voor het afvoer van het regenwater. In de vijver is een eiland aangelegd. Dit voorkomt dat de vijverfolie omhoog wordt geduwd.

foto: vijver 14 mei 2006, met uitzicht op het eilandje. Klik voor grotere versie.

Foto: aan de overkant van de vijver ligt blok 31-33. Linksonder is een deel van het eilandje te zien. Foto genomen op 24 juni 2006. Klik voor grotere versie